Συχνές ερωτήσεις

Έχω facebook, γιατί να φτιάξω ιστοσελίδα;

Τα social media είναι απαραίτητα και λειτουργούν συμπληρωματικά προς την ιστοσελίδα.

Ποια είναι τα στάδια προώθησης της ιστοσελίδας μου στις μηχανές αναζήτησης;

Η προώθηση στις μηχανές αναζήτησης αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών τόσο εντός όσο και εκτός της ιστοσελίδας. Όταν μιλάμε για ενέργειες εντός της ιστοσελίδας αναφερόμαστε σε εργασίες τεχνικής φύσης που σχετίζονται με τον κώδικα κατασκευής αλλά και σε περαιτέρω παραμετροποιήσεις και ρυθμίσεις. Λόγω του ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν εργασίες υψηλής εξειδίκευσης και αφορούν γλώσσες προγραμματισμού, δεν κρίνεται αναγκαία η εξαντλητική τους παράθεση καθώς μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο από προγραμματιστές.

Α στάδιο: Ανάλυση και Μελέτη Αλληλεπίδρασης με τις μηχανές αναζήτησης

Β στάδιο: Τροποποίηση του περιεχομένου βάσει των δεδομένων που θα εξαχθούν από τη Μελέτη Αλληλεπίδρασης

 1. Κατάρτισης λίστας με τις βασικές λέξεις και φράσεις κλειδιά για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείστε
  • Ενέργειες προώθησης εκτός της ιστοσελίδας:
 2. Τοποθέτηση συνδέσμων που «δείχνουν» προς την ιστοσελίδα σας, σε άλλες φιλικές ιστοσελίδες, επαγγελματικούς καταλόγους κτλ
 3. Email marketing – Newsletter – Δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων
 4. Social media marketing – Παραγωγή περιεχομένου, διαγωνισμοί κτλ
 5. Google Maps & Google Business Account
 6. Λογότυπο
 7. Επαγγελματικές κάρτες
 8. Δημιουργία προσφορών ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Διενέργεια διαγωνισμών
 • Δημιουργία προσφορών
 • Παροχή κινήτρων για κοινοποίηση του περιεχομένου σας. Ελκυστικό περιεχόμενο. Οι χρήστες κοινοποιούν το περιεχόμενο που τους αρέσει.

Διεύρυνση του δυνητικού ακροατηρίου με προσθήκη επιπλέον γλωσσών

Τι περιλαμβάνει η ανάλυση της ιστοσελίδας μου και η μελέτη αλληλεπίδρασης της με τη google;

Καταγραφή της μηνιαίας επισκεψιμότητας
Προέλευση των επισκεπτών
Τον χρόνο παραμονή τους στην ιστοσελίδα
Τις εσωτερικές σελίδες με τη μεγαλύτερη και μικρότερη επισκεψιμότητα
Τις λέξεις και φράσεις κλειδιά με τις οποίες οι χρήστες οδηγούνται στην ιστοσελίδα