Μελέτη και ανάλυση

Η μελέτη και ανάλυση της ιστοσελίδας σας με τα εξειδικευμένα εργαλεία που διαθέτουμε, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και το πρώτο βήμα ώστε να εξάγουμε τα δεδομένα της αλληλεπίδρασης της σελίδας σας με τις μηχανές αναζήτησης και να προχωρήσουμε στη βελτιστοποίησή της.