Το ανολοκλήρωτο κυβερνητικό κόμμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε ως κυβερνητικό κόμμα. Με τον Αλ. Τσίπρα στην ηγεσία του κατάφερε να διαβάσει σωστά τη συγκυρία και την κίνηση των μαζών στις συνθήκες της κρίσης, καβάλησε το κύμα αυτής της κρίσης και βρέθηκε στην κυβερνητική εξουσία. Πρόκειται για μια παράτολμη ενέργεια, η οποία δεν θα είχε αναληφθεί αν στον τιμόνι του κόμματος δεν υπήρχε ο μέχρι χθες αρχηγός του. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην κυβερνητική εξουσία χωρίς να έχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο –και επαρκές σε αριθμό– προσωπικό ώστε να την επανδρώσει. Το χειρότερο είναι πως δεν είχε προλάβει να αποκτήσει τις αναγκαίες...

White Labeling Snippets

// Replace Howdy with Logout function custom_logout_link() { global $wp_admin_bar; $wp_admin_bar->add_menu( array( 'id' => 'wp-custom-logout', 'title' => 'Logout', 'parent'=> 'top-secondary', 'href' => wp_logout_url() ) ); $wp_admin_bar->remove_menu('my-account'); } add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'custom_logout_link' ); Editing the WordPress Admin Menus - https://whiteleydesigns.com/editing-wordpress-admin-menus/ Working With WordPress User Roles and Capabilities - https://wpshout.com/wordpress-user-roles-and-capabilities/ Removing Items From the WordPress Admin Bar - https://jasonyingling.me/removing-items-from-the-wordpress-admin-bar/ The Ultimate Guide to Roles and Capabilities in WordPress - https://wpmayor.com/roles-capabilities-wordpress/ How to Remove Menu Items in Admin Depending on User Role - https://wpmayor.com/how-to-remove-menu-items-in-admin-depending-on-user-role/ How to Add Submenu to Custom Post Type Menu in WordPress - https://njengah.com/wordpress-add-submenu-custom-post-type-menu/ How to add a custom link under...