Πόσο κοστίζει η κατασκευή μίας ιστοσελίδας;

Το κόστος κατασκευής μίας ιστοσελίδας εξαρτάται από δύο παράγοντες Είδη/κατηγορίες ιστοσελίδωνΌσον αφορά το είδος τους, οι ιστοσελίδες χωρίζονται κυρίως σε τρεις κατηγορίες Η ποσότητα του υλικού/περιεχομένουΚάνοντας την υπόθεση ότι η ιστοσελίδα που ανατίθεται προς κατασκευή αποτελεί, ως προς το είδος, ιστοσελίδα εταιρικής παρουσίασης, για να προσδιοριστεί η ποσότητα του υλικού και κατά συνέπεια μία από […]

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση ιστοσελίδας και ποιό είναι το κόστος της;

Το κόστος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας σας είναι ετήσιο. Συναρτάται, όπως η κατασκευή και η καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης, με το είδος και το μεγεθός της και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Πρέπει να πληρώσω για να εμφανίζομαι στα αποτελέσματα αναζήτησης της google;

Όπως συμβαίνει με το κόστος κατασκευής ιστοσελίδας έτσι και το κόστος καταχώρησης της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης εξαρτάται τόσο από το είδος όσο και από το μέγεθός της και καταβάλλεται εφάπαξ. Η καταχώρηση ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών που πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή με στόχο οι μηχανές αναζήτησης να μπορέσουν να […]

Μπορώ να προσθέτω το δικό μου υλικό και να διαχειρίζομαι μόνος μου την ιστοσελίδα μου;

Μπορείτε κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή, έτσι ώστε να οριστούν ως επεξεργάσιμα τα τμήματα της ιστοσελίδας στα οποία θα πραγματοποιείτε μόνοι σας είτε προσθήκες είτε αλλαγές του περιεχομένου.