Η 28η Οκτωβρίου και η τεμαχισμένη μνήμη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου

Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που γιορτάζει την έναρξη και όχι τη λήξη του πολέμου ● Αυτό συμβαίνει επειδή είναι η μόνη που κατόρθωσε να νικήσει τον εισβολέα, αλλά και η μόνη που παραβλέπει την περίοδο της Κατοχής, αφού από το 1945 και μετά νομιμοποιήθηκαν οι δυνάμεις που συνεργάστηκαν ανοιχτά με τον κατακτητή και ετέθη σε σκληρή παρανομία ό,τι σχετιζόταν με την ΕΑΜική Αντίσταση ● Το 1945 όλες οι αναφορές των επισήμων επικεντρώθηκαν αποκλειστικά και μόνο στο αλβανικό μέτωπο και τον αγώνα του ελληνικού στρατού και της ηγεσίας του. Στο διάγγελμα του αντιβασιλέα και στον λόγο του προέδρου...

Wantlist LP/CD

The Beatles - Please please me (1963) The Beatles - With The Beatles (1963) The Beatles - Beatles for sale (1964) The Beatles - Meet the Beatles (1963) The Beatles - Help! (1965) The Beatles - Rubber Soul (1965) The Beatles - Revolver (1966) The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) The Beatles - Yesterday and today (1966) The Beatles - The Beatles ("The White Album") (1968) The Beatles - Abbey Road (1969) The Beatles - Let it be (1970) Άννα Βίσση - Τώρα Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας - Ζεστά Ποτά Νίκος Καρβέλας - Διαβολάκι https://www.discogs.com/lists/The-Acid-Archives/339197?page=3 The...

Σημειώσεις Διάφορες

A Side-by-Side Test of the Best Vinyl Record Cleaners What to Do When a New Record Is Skipping Record Grading 101: Understanding The Goldmine Grading Μαγνήτες νεοδυμίου TESA POWERBOND 55740 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΛΕΥΚΗ Guide to Flattening Warped Vinyl Records - https://www.vinylmeplease.com/blogs/magazine/guide-to-flattening-warped-vinyl-records https://www.discogs.com/lists/Madmans-fave-LPs-USA-Canada/744295 https://www.discogs.com/lists/ObscureRareNotable-Psych-Rock/517586 https://www.discogs.com/lists/Canadians-In-The-Wild/600261 https://www.discogs.com/lists/Top-20-US-privatesmall-label-psych-LPs/300636 https://www.discogs.com/lists/Best-psychedelic-albums-of-all-time/700129 https://www.discogs.com/lists/My-Favorite-Psychedelic-Albums/508186?page=2 https://www.discogs.com/lists/Best-Psychedelic-Albums-Ever-My-Top-800/626864?page=4 https://www.discogs.com/lists/Good-Psychedelic-Rock-Cover-Art/870340?page=4 https://www.discogs.com/lists/My-Favorite-Psychedelic-Albums/508186?page=1 Obscure & Forgotten Stuff, 1968-1976, Vol. 1: Heavy-Psych, Heavy, Hard & Psych. - https://www.discogs.com/lists/Obscure-Forgotten-Stuff-1968-1976-Vol-1-Heavy-Psych-Heavy-Hard-Psych/522082?page=1 https://www.vinylmeplease.com/ Jazz Albums That Shook The World: The 1960s - https://www.jazzwise.com/features/article/jazz-albums-that-shook-the-world-the-1960s AUDIOPHONICS RASPDAC MINI LCD Kit DIY Streamer for Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q2M [DIY Guide] Raspberry Pi Network Music Streamer With Touchscreen...

Introduction to Object-Oriented PHP for WordPress Developers

In WordPress, object-oriented PHP is a well-known learning challenge. I remember my first attempt to learn WP_Query and WP_Widget, two object-oriented WordPress systems: it took hours, and it was extremely mind-bending and difficult. The issue was that I didn’t understand the core concepts of object-oriented programming both systems were based upon. So our goal today is to help you get your head around object-oriented PHP (“OO PHP”), as the foundation for a discussion on object-oriented programming (OOP) in WordPress. Luckily, the fundamentals you need to know don’t depend on WordPress or even PHP in any way, so this article will put you well on...

Your First WordPress Plugin: Simple Optimization

WordPress is the largest blogging platform available on the internet today; and with the official release of version three just around the corner, it's only going to get bigger. As such, over the next few self-contained tuts, we're going to learn the ins and outs of WordPress plugin development, starting with the creation of our first simple plugin, "Simple Optimization." Step 0 Before we Begin This tutorial is going to assume that you have at least a beginner's understanding of PHP and the WordPress syntax. Though we'll be covering everything, some knowledge beforehand will help you grasp the concepts much more...

Create WordPress Plugins With OOP Techniques

Object-oriented code, among other things, can help organize and add reusability to your code. In this tutorial, I will teach you the basics of writing a WordPress plugin using object-oriented techniques. We'll be using Dribbble's API as an example for this tutorial. Ready? What We're Going to Learn Benefits of using OOP for WordPress plugins How to set up a shortcode How to set up a template tag How to enable shortcode in WordPress widgets Real-world example using Dribbble's API By the way, if this sounds too advanced and you're just looking for some ready-made plugins that you can download...

3 Approaches To Adding Configurable Fields To Your WordPress Plugin

Anyone who has created a WordPress plugin understands the need to create configurable fields to modify how the plugin works. There are countless uses for configurable options in a plugin, and nearly as many ways to implement said options. You see, WordPress allows plugin authors to create their own markup within their settings pages. As a side effect, settings pages can vary greatly between plugins. In this article we are going to go over three common ways you can make your plugin configurable. We will start by creating a settings page and create our fields using the default WordPress Settings API....

How to create a WordPress post programmatically

In this article, we will see how to create a post in WordPress programmatically. We will use the wp_insert_post() function to do it. WordPress is a powerful CMS, but there are times when you need to create content programmatically. Maybe you have hundreds of posts that need to be imported from another system, or maybe you have a third party API that provides new posts on a regular basis. Whatever the reason, sometimes it’s just easier and a lot faster to add posts automatically instead of by hand. The process of creating a post or page programmatically in WordPress is...

How to Create a Custom Page Template in a WordPress Theme

Unfortunately, several WordPress themes restrict users from altering layouts and functionality for a different page in the hierarchy. WordPress custom page template allows users to integrate custom requirements such as right/left sidebar on a particular page, an additional call-to-action functionality, or maybe a unique header for a particular landing page. Let’s dive in further to see how WordPress custom page template display different type of content. A custom WordPress page template could be used for a number of purposes. Some ideas include: Show recent posts of each categoryEmbed Google Map or any scriptList of all authors.Recently uploaded imagesCustom design page...