Ποιά είναι τα κριτήρια για την επιλογή domain name;

  • Το domain name πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και εύκολο στην απομνημόνευση.
  • Προσπαθήστε να περιέχει την κύρια λέξη κλειδί με την οποία θα σας ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης.
  • Θα πρέπει να μην δημιουργεί αμφιβολίες για το πώς γράφεται.
  • Θα πρέπει επίσης να έχει εννοιολογική σχέση με το περιεχόμενο του site.

»