Πρέπει να πληρώσω για να εμφανίζομαι στα αποτελέσματα αναζήτησης της google;

Όπως η κατασκευή έτσι και το κόστος καταχώρησης της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης εξαρτάται τόσο από το είδος όσο και από το μέγεθός της. Οι απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης είναι οι εξής:

  • Δημιουργία και καταχώρηση sitemap
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Analytics
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Search Console
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Business
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Maps
«
»