Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η απόδοση και η κατάταξη της ιστοσελίδας μου στα αποτελέσματα αναζήτησης;

  • Την ποιότητα του κώδικα κατασκευής και την τεχνική παραμετροποίησή της
  • Από την παλαιότητά της
  • Από το βαθμό που η ιστοσελίδα σας διαθέτει πλούσιο, ποιοτικό και γνωστικά χρήσιμο περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, κατά πόσο το περιεχόμενό της απαντά και ανταποκρίνεται στα ερωτήματα που υποβάλουν οι χρήστες στη μηχανή αναζήτησης
  • Από το domain name που θα επιλεγεί