Οδηγίες για το υλικό που θα μας παραδώσετε

Το σύνολο του περιεχομένου που θέλετε να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα σας θα πρέπει να μας το παραδώσετε σε usb stick (σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων) ή να το αποστείλετε με e-mail (σε περίπτωση μικρού όγκου δεδομένων).

Για να μας στείλετε το υλικό σας αποτελεί βασική προϋπόθεση αυτό να είναι ήδη οριστικοποιημένο, συγκεντρωμένο και ταξινομημένο σε φακέλους ανά ενότητα και να μας αποσταλεί εξ’ολοκλήρου και όχι τμηματικά.