Μπορώ να προσθέτω το δικό μου υλικό και να διαχειρίζομαι μόνος μου την ιστοσελίδα μου;

Μπορείτε κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή, έτσι ώστε να οριστούν ως επεξεργάσιμα τα τμήματα της ιστοσελίδας στα οποία θα πραγματοποιείτε μόνοι σας είτε προσθήκες είτε αλλαγές του περιεχομένου.