Ποιά είναι τα κριτήρια για την επιλογή domain name;

Ιδανικά, το domain name που θα κατοχυρωθεί θα πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία σας. Αν για διάφορους λόγους κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω κανόνες ως προς την επιλογή του:

  • Το domain name πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και εύκολο στην απομνημόνευση.
  • Προσπαθήστε να περιέχει την κύρια λέξη κλειδί με την οποία θα σας ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης.
  • Αποφύγετε παύλες και άλλα σημεία στίξης
  • Θα πρέπει να μην δημιουργεί αμφιβολίες για το πώς γράφεται.
  • Θα πρέπει επίσης να έχει εννοιολογική σχέση με το περιεχόμενο του site.