Πρέπει να πληρώσω για να εμφανίζομαι στα αποτελέσματα αναζήτησης της google;

Όπως συμβαίνει με το κόστος κατασκευής ιστοσελίδας έτσι και το κόστος καταχώρησης της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης εξαρτάται τόσο από το είδος όσο και από το μέγεθός της και καταβάλλεται εφάπαξ.

Η καταχώρηση ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών που πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή με στόχο οι μηχανές αναζήτησης να μπορέσουν να ανιχνεύσουν, να ευρετηριάσουν και προβάλουν με το σωστό τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας: Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία και καταχώρηση sitemap
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Analytics
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Search Console
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Business
  • Καταχώρηση της ιστοσελίδας στο Google Maps