Πόσο κοστίζει η κατασκευή μίας ιστοσελίδας;

Το κόστος κατασκευής μίας ιστοσελίδας εξαρτάται από δύο παράγοντες

  • Το είδος της ιστοσελίδας που θέλετε να φτιάξετε και τις λειτουργίες που θα περιλαμβάνει
  • Την ποσότητα του υλικού/περιεχομένου που θα μας παραδώσετε

Είδη/κατηγορίες ιστοσελίδων
Όσον αφορά το είδος τους, οι ιστοσελίδες χωρίζονται κυρίως σε τέσσερις κατηγορίες

  • Τις ιστοσελίδες εταιρικής παρουσίασης
  • Τα ηλεκτρονικά καταστήματα/eshop
  • Ειδησεογραφικές ιστοσελίδες
  • Ιστοσελίδες που εμπεριέχουν εξειδικευμένες λειτουργίες και εφαρμογές

Η ποσότητα του υλικού/περιεχομένου
Κάνοντας την υπόθεση ότι η ιστοσελίδα που ανατίθεται προς κατασκευή αποτελεί, ως προς το είδος, ιστοσελίδα εταιρικής παρουσίασης, για να προσδιοριστεί η ποσότητα του υλικού και κατά συνέπεια μία από τις παραμέτρους του κόστους, θα πρέπει να δωθούν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα,

  • Πόσες κουμπιά μενού θα περιέχει η ιστοσελίδα;
  • Πόσες φωτογραφίες και πόσα κείμενα;
  • Σε πόσες γλώσσες θα εμφανίζεται;

Στις υπόλοιπες κατηγορίες ιστοσελίδων, δηλαδή στα ηλεκτρονικά καταστήματα και στις ιστοσελίδες που εμπεριέχουν εξειδικευμένες λειτουργίες και εφαρμογές, το κόστος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο κατόπιν εξαντλητικών συζητήσεων και αναλυτικών περιγραφών.