Με ποιους τρόπους μπορεί η ιστοσελίδα μου να αποδώσει καλύτερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης;

Προτού δούμε σε τι αφορούν αυτές οι ενέργειες, είναι πρωταρχικής σημασίας για την απόδοση της ιστοσελίδας, η σωστή επιλογή domain name, της διεύθυνσης δηλαδή με την οποία θα μπορούν να σας εντοπίσουν οι επισκέπτες στο διαδίκτυο. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στην ενότητα για τα κριτήρια επιλογής domain name.

Σε δεύτερο στάδιο, η προώθηση στις μηχανές αναζήτησης, με άλλα λόγια η υψηλότερη κατάταξη στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, επιτυγχάνεται από ένα σύνολο ενεργειών τόσο εντός όσο και εκτός ιστοσελίδας.

Όταν μιλάμε για ενέργειες εντός ιστοσελίδας αναφερόμαστε σε εργασίες τεχνικής φύσης που σχετίζονται με τον κώδικα κατασκευής αλλά και σε περαιτέρω παραμετροποιήσεις και ρυθμίσεις.

Λόγω του ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν εργασίες υψηλής εξειδίκευσης και αφορούν γλώσσες προγραμματισμού, δεν κρίνεται αναγκαία η εξαντλητική τους παράθεση καθώς μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο από προγραμματιστές.

Ας δούμε λοιπόν ορισμένες από τις σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν εκτός ιστοσελίδας:

Ενέργειες προώθησης εκτός ιστοσελίδας

  1. Backlinks: Τοποθέτηση συνδέσμων που «δείχνουν» προς την ιστοσελίδα σας, σε άλλες φιλικές ιστοσελίδες, επαγγελματικούς καταλόγους κτλ
  2. Email marketing – Newsletter – Σχεδιασμός, δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων
  3. Social media marketing – Παραγωγή περιεχομένου, διενέργεια διαγωνισμών, δημιουργία προσφορών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κτλ
  4. Google Maps & Google Business Account
  5. Εκτύπωση επαγγελματικών καρτών που θα αναγράφουν τη διεύθυνση της ιστοσελίδας
  6. Καλοσχεδιασμένο και καλαίσθητο λογότυπο
  7. Παροχή κινήτρων για κοινοποίηση του περιεχομένου σας. Ελκυστικό περιεχόμενο. Οι χρήστες κοινοποιούν το περιεχόμενο που τους αρέσει. Διαβάστε σχετικά την ενότητα “Ποιά είναι τα μυστικά του ποιοτικού περιεχομένου”