Τι περιλαμβάνει η συντήρηση ιστοσελίδας και ποιό είναι το κόστος της;

Το κόστος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας σας είναι ετήσιο. Συναρτάται, όπως η κατασκευή και η καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης, με το είδος και το μεγεθός της και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 • Έλεγχο διαθεσιμότητας, κατοχύρωση, ανανέωση και παραμετροποίηση του ονόματος χώρου (domain name)
 • Κατοχύρωση, ανανέωση και παραμετροποίηση του χώρου φιλοξενίας (web hosting)
 • Λήψη τακτικών αντιγράφων ασφαλείας της πλατφόρμας, του συνόλου των αρχείων και των βάσεων δεδομένων
 • Ανάκτηση και επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης
 • Monitoring: παρακολούθηση και επίβλεψη ορθής λειτουργίας
 • Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις (updates) πλατφόρμας και πρόσθετων εφαρμογών
 • Caching – Τεχνικές ταχύτερης φόρτωσης
 • Προστασία και τον καθαρισμό από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Spam protection)
 • Έλεγχο και βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων
 • Αποσφαλμάτωση – bug fixes
 • Ρυθμίσεις ασφαλείας, προστασία από παραβιάσεις, κακόβουλες επιθέσεις και κάθε είδους ευαλωτότητα
 • Επικαιροποίηση του πηγαίου κώδικα
 • Γενικότερα, η συντήρηση εξασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας χωρίς διακοπές, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.