Εκτελωνιστικό γραφείο Καββαδίας-Σαραφιάν

Το εκτελωνιστικό γραφείο Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ – Θ. ΣΑΡΑΦΙΑΝ ΟΕ ιδρύθηκε το 1982 και στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους στον Ταύρο.